Winiety Słowacja 2019 – ile kosztują, gdzie kupić

Ceny winiet na autostrady i drogi ekspresowe na słowacji w 2019 roku:

– winieta 10-dniowa kosztuje 10 euro
Ważność rozpoczyna się w dniu wskazanym przez nabywcę, a kończy się wraz z upływem dziesiątego dnia kalendarzowego. Jeżeli winieta została zakupiona w grudniu, to jest także ważna w styczniu przyszłego roku, do końca swojej ważności.
– winieta miesięczna kosztuje 14 euro
Ważność rozpoczyna się w dniu wskazanym przez nabywcę, a kończy z dniem oznaczonym tą samą cyfrą w następnym miesiącu. Jeżeli winieta została zakupiona w grudniu, to jest także ważna w styczniu przyszłego roku, do końca swojej ważności.
– winieta roczna kosztuje 50 euro
Winieta roczna ważna jest od dnia zakupu do 31 stycznia następnego roku kalendarzowego.
Przykład: jeśli kupisz roczną winietę 1 maja 2019 to będzie ona ważna do 31 stycznia 2020 roku, czyli 9 miesięcy.

W przypadku zespołu pojazdów (samochód osobowy + przyczepa) o maksymalnej dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, NIE JEST WYMAGANYzakup winiety dla przyczepy, tzn. obowiązek zakupu winiety dotyczy wyłącznie samochodu.
Jeśli masa zestawu samochód + przyczepa przekracza 3,5 tony, należy kupić dwie winiety – jedną na samochód, drugą na przyczepę. Winiety na przyczepę kosztują tyle samo, co winiety na samochód.
Auta zarejestrowane na osobę, będącą w posiadaniu karty parkingowej osoby niepełnosprawnej o znacznym stopniu niepełnosprawności nie muszą płacić za winiety autostradowe, pod warunkiem dokonania rejestracja w bazie pojazdów zwolnionych z zakupu winiety autostradowej.

Słowackie winiety: gdzie kupić?

Gdzie kupić słowackie winiety autostradowe

  • przez internet na stronie eznamka.sk
  • przez aplikację mobilną eznamka na systemy iOS i Android
  • w urządzeniach samoobsługowych
  • na stacjach paliw
    Pełną listę oficjalnych punktów sprzedających winiety znajdziesz tutaj